Program do ewidencji odpadów

Poznaj system do prowadzenia ewidencji odpadów, który pozwala zarządzać pełnym cyklem życia odpadów.

Chcesz porozmawiać o ewidencji odpadów w Twojej firmie?


Wyślij e-mail (biuro@acme-gliwice.pl),
Zadzwoń (+48 512 595 304)

Główne Funkcje programu


 • Wystawianie kart ewidencji odpadów
 • Wystawianie kart przekazania odpadów
 • Wystawianie sprawozdania do urzędu Marszałkowskiego
 • Moduł magazynowy, wraz z możliwością bilansowania magazynu odpadów
 • Ewidencja wytwórców odpadów
 • Ewidencja transportujących odpady
 • Ewidencja przetwórców odpadów, składowisk, firm odzyskujących i unieszkodliwiających odpady
 • Możliwość importu i eksportu danych
 • Aktualne wzory dokumentów
 • Możliwość pracy online poprzez internet na systemie
 • Współpraca z innymi systemami
Program do ewidencji odpadów

Karta ewidencji odpadów

Obowiązek prowadzenia ewidencji jest określony w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j.t.) Każdy kod odpadu który jest przetwarzany lub wytwarzany w danym przedsiębiorstwie powinien mieć odrębną kartę ewidencji odpadu.
Karta ewidencji odpadu rejestruje:

 • ilość wytworzonych odpadów
 • ilość odebranych odpadów
 • czynność wykonaną na odpadach

Ministerstwo środowiska publikuje urzędowy wzór karty ewidencji odpadów, który dostępny jest również z programu


Karta przekazania odpadów (KPO)

Obowiązek prowadzenia ewidencji jest określony w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j.t.) Karta przekazania odpadu dokumentuje przekazanie odpadu uprawnionemu odbiorcy w sposób zgodny z prawem. Kartę przekazania odpadu powinien wystawić posiadacz odpadów. Winna ona zostać wystawiona w 3 kopiach: dla posiadacza odpadu, odbierającego odpad oraz dla firmy transportowej.

Ministerstwo środowiska publikuje urzędowy wzór karty ewidencji odpadów, który dostępny jest również z programu


Sprawozdanie do urzędu Marszałkowskiego

Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) roczne sprawozdanie o wytwarzanych i gospodarowanych odpadach winien w urzędzie Marszałkowskim złożyć:

 • Wytwórca
 • Podmiot pełniący działalność gospodarowania odpadami w formie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów - zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.


Sprawozdanie do urzędu Marszałkowskiego powinno być złożone do dnia 15 marca za poprzedni okres kalendarzowy. Sprawozdanie można również wydrukować z programu
Karta przekazania odpadów wzór


Moduł magazynowy

Wbudowany w system moduł magazynowy, umożliwia uzyskania informacji o stanach magazynowych w danym momencie. Możliwość wystawienia dokumentów magazynowych takich jak PZ/WZ/MM. System współpracuje z katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów)


Wytwórcy odpadów

Zgodnie z ustawą o odpadach - Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 wytwórcą odpadów jest

 • każda działalność, która powoduje powstawanie odpadów
 • każde przedsiębiorstwo, które przetwarza odpady lub którego działanie zmienia skład odpadów


Transportujący odpady

Transportującym odpady jest każda działaność, która odbiera odpady od ich posiadacza i transportuje je do firmy zajmującej się unieszkodliwianiem lub odzyskiem odpadów.

Przetwórcy odpadów


Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami


Wyślij e-mail (biuro@acme-gliwice.pl),
Zadzwoń (+48 512 595 304)

Aktualizacja 2017-12-05

acme-gliwice.pl


Zadowoleni klienci