Śmieciarka - aplikacja mobilna
do zarządzania wywozami
odpadów komunalnych.
 
Śmieciarka - aplikacja mobilna do zarządzania wywozami odpadów komunalnych.
Aplikacja została stworzona z myślą o umożliwieniu kierowcy wprowadzania realizacji wykonanych zadań w łatwy sposób, elektronicznie, tak żeby potem całość mogła zostać przesłana do głównego systemu rozliczeniowego.

Dla kogo?

Aplikacja śmieciarka przeznaczona jest dla firm komunalnych i gmin, które chcią zautomatyzować proces wprowadzania realizacji wykonanych zleceń przez kierowców śmieciarek, zleceń dotyczących zarówno odpadów segregowanych jak i niesegregowanych.

Jak to działa?

Generowanie tras dla kierowców
Jeśli masz już system RUOM możesz automatycznie wygenerować trasę - listę punktów odbioru śmieci - według której kierowca będzie realizował zlecenia.
Jeśli nie, nic nie szkodzi. Możesz skorzystać z naszej platformy do zarządzania trasami śmieciarek - Biotop Transport.
Biotop Transport pozwala na odbieranie oraz przesyłanie danych do tabletu/telefonu, oraz na zarządzanie tymi danymi.
Masz listę posesji ?
Dodaj ją do Biotop Transport, ułóż trasę i prześlij. lub wgraj słownik do tabletu, a kierowca będzie wprowadzał realizację ze słownika. Wykonaną realizację wykorzystaj do utworzenia tras na przyszłość.

Pobieranie tras przez aplikację Śmieciarka
Kierowca przed zrealizowaniem trasy pobiera te przygotowane przez dyspozytora. Do pobierania wymagany jest dostęp do Internetu, komunikacja może się odbywać zarówno przez wi-fi jak i przez 3G.

Realizacja trasy - wprowadzenie danych
Kierowca podczas wprowadzania realizacji ma możliwość wprowadzenia następujących danych:
- wybór odpowiedniej frakcji, np. papier, szkło, komunalne, itp.
- podanie ilości zabranych, wydanych lub opróżnionych pojemników lub worków
- podanie typu(najczęściej pojemności) worka lub pojemnika
- dodanie zdjęć do każdej posesji (maksymalnie 4 zdjęcia)
- dodanie uwag dotyczących:
   - nieprawidłowej segregacji
   - utrudnień związanych z dojazdem do posesji
   - nieprawidłowych pojemników
   - inne
- wprowadzenie kursu na składowisko
- dodanie nowej posesji, nie znajdującej się na trasie

Wysyłanie tras na serwer
Po zakończonym dniu pracy, kierowca wysyła realizację do serwera głównego. Następnie dyspozytor przegląda zrealizowaną trasę i ją zatwierdza. Dyspozytor zawsze może poprawić trasę.
Jeśli pozostaną jakieś niewykonane zlecenia można przydzielić je do innych tras lub utworzyć z nich nową trasę.

Jakie wymagania systemowe ?

Aplikacja dedykowana jest na system Android, co najmniej wersja 3.0.
Przystosowana jest do ekranów o minimalnej rozdzielczości 1024 x 768.
Wymagane jest połączenie z Internetem - wi-fi lub 3G.

Zobacz proponowane urządzenia mobilne do aplikacji.


Zadowoleni klienci